Kontakt

DGS Poland Sp. z o.o.

ul. Lubieszyńska 59
72-006 Mierzyn
Poland

Firma zarejestrowana pod numerem Sąd KRS 0000285548 przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego:
255 000 PLN
NIP: 701-00-74-162


DGS Business Services Sp. z o.o.

Ul. Malczewskiego 26
71-612 Szczecin
Poland

Firma zarejestrowana pod numerem Sąd KRS 0000543697 przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego:
5 000 PLN
NIP: 851-31-81-904.

Formularz kontaktowy